"תנאי השימוש באתר "תיקתק החלפת מצברים

 

 1. ברוכים הבאים לאתר "תיקתק החלפת מצברים". אתר תיקתק החלפת מצברים נוצר במטרה לסייע ללקוחות להשוות ולתכנן נסיעה עם חברות הסעה מומלצת.
 2. עורך האתר ובעליו שומר לעצמו את זכות עדכון תנאי השימוש המוצגים כאן, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא חשיפה מיוחדת בערוצים המקשרים אל האתר, או בעמודי האתר עצמו.
 3. ידוע על הגולשים וכל משתמשי האתר, כי ייתכן ויוצגו באתר בתום לב, שגיאות או אי דיוקים ועורך האתר ובעליו לא יישא אחריות בהקשר לזה.
 4. גולשי האתר וכל משתמש אחר מצהיר כי הינו בעל כשרות משפטית והן גיל מספק על פי החוק במדינת ישראל במטרת ליצור חוזה מחייב.
 5. במידה ומשתמשי האתר לא מסכימים לתנאי השימוש המפורטים כאן, עליהם להימנע משימוש באתר לאלתר.
 6. חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר, שעלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית, וזאת בהתאם להוראות הדין בישראל או לחילופין הפוגע בזכויות צד שלישי.
 7. תנאי השימוש מנוסחים בלשון רבים ומיועדים לנשים וגברים כאחד.
 8. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, וכל שימוש באתר כפוף הן למדיניות הפרטיות והן לתנאי השימוש.

תוכן האתר

 1. עורך האתר ובעליו בשאיפה לספק את האינפורמציה באתר בלא מפרע, אך עם שיקולים טכניים ותקלות אחרות, עורך האתר ובעליו אינו יכול להתחייב לגבי זמינות האתר באופן שוטף, וכי ברור לכל משתמשי האתר כי לא ייתן שום סוג של פיצוי בעקבות הפסקת השירות או בעקבות הורדת האתר.
 2. ידוע לכל משתמשי האתר כי קישורים חיצוניים לאתר לא מהווים איזשהי ערובה כי אכן מדובר באתרים אמינים ובטוחים. על המשתמשים לדעת כי ביקור באתרים אלה נמצא בתחום האחריות הבלעדי של המשתמשים. עורך האתר ובעליו אינו אחראי בשום אופן לתוכן המוצג באתרים חיצוניים, ואין ביכולתם של המשתמשים להעלות טענות נגד האתר על תוכן המופיע באתרים אחרים.
 3. אסור להפעיל או לאפשר להפעיל כל תוכנה או יישום מחשב לרבות תוכנות מסוג Robots, crawelrs לצורכי סריקה, חיפוש או העתקה של תוכן מהאתר. באמצעות כלל זה, אסור ליצור או להשתמש בשום אמצעים כאמור לעיל על מנת ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכלו את התוכן מהאתר.
 4. כל התכנים המוצגים והמוצעים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של עורך האתר ובעליו וחל איסור על כל שימוש בהם אשר נוגד את הכתוב בתנאי השימוש באתר. זאת למעט במקרים בהם צוין כי הזכויות שייכות לגוף חיצוני.
 5. יובהר כי אתר תיקתק החלפת מצברים איננו משמש כאתר סחר, ומפעיל אתר זה לא נחשב כמוכר או כנותן שירותים למשתמשים באתר, והוא גם אינו מהווה צד לעסקה. חשוב לדעת כי כל תקשורת בין המשתמשים לנותני השירות נעשית באופן ישיר מולם.
 6. עורך האתר ובעליו אינו מעסיק ספקים, ואין הוא קשור לפעילות שלהם בנוגע לכל שירות שמסופק על ידם. עצם השימוש באתר זה מהווה את הסכמת המשתמשים לכך.
 7. עורך האתר ובעליו לא יהיה אחראי לתקשורת שתיווצר בין הגולשים באתר זה לבין נותני השירות או מי מטעמם, והוא אינו אחראי על איכות או טיב השירות של נותן השירות, לרבות לא לתנאי הרכישה, לא לאיכות הביצוע, לא למחלוקות, לא למקרים פליליים או כל דבר אחר המציע צד ג', ספק או כל נותן שירות.
 8.  בעלי האתר אינו אחראי ולא ישא באחריות בעקיפין או במישרין, בכל נזק כלשהו הנגרם לגולש או למשתמשי האתר כתוצאה מגורם צד ג', וגם כתוצאה משימוש במידע הנמצא באתר, לרבות הפסד הכנסה או רווח אשר יגרמו מכל סיבה אפשרית
 9. בעל האתר אינו אחראי על ייעוץ או מידע שהתקבל דרך שירותי ועמודי האתר, ואינו אחראי למוצרים ולשירותים המוצגים או המתקבלים באתר. המידע המוצג באתר תיקתק החלפת מצברים לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. אין להסתמך על המידע, התמונות, על המחירים באתר (מחירונים אשר גובשו בהתאם למידע החופשי הנמצא ברחבי הרשת), או על כל מידע אחר המופיע בעמודי האתר כעל גורם מקצועי או מוסמך.
 10. על אף המאמץ לעבד ולרכז את התכנים הנמצאים באתר, יתכן שבמהלך הקליטה, העיבוד והפרסום של תכנים אלה יפלו שגיאות או טעויות. על כל משתמש המעוניין לעשות שימוש בתכנים אלה, עליו לבדוק ולאמת אותם. אין להחשיב בפרסומם חוות דעת או המלצה. לכן, כל החלטה הקשורה בשימוש בתכנים הנמצאים באתר תיעשה על אחריות המשתמשים בלבד.
 11. כל גולשי ומשתמשי האתר מודעים לכך כי ייתכן והפרטים שלהם יועברו לספקים צד ג' לצורכי קבלת הצעות מבעלי המקצוע ובתי העסק השונים, זאת במטרה שהגולשים יוכלו להנות מכל השירותים המוצעים באתר.

הקניין הרוחני

 1. גולשים או משתמשים באתר אשר סבורים כי נתקלו במידע שגוי ו/או נפגעו מתוכן או מידע אחר המוצג באתר, תוכן שפורסם באתר הקשור מסיבה כלשהיא למעיל האתר, מתבקשים לפנות למעיל האתר בכתובת מייל: [email protected]
 2. מוסכם בזאת בין משתמשי האתר לבין עורך האתר ובעליו, כי בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי ח-1958, כחוזה נפרד בכתב – נקבע כי תחול תקופת התיישנות על תנאי השימוש, תקופה מוסכמת של שישה חודשים מהמועד הראשוני בו פורסם התוכן הרלוונטי באתר.
 3. כל פנייה של משתמשי וגולשי האתר לעורך האתר ובעליו שתיעשה בניגוד לכתוב בסעיף 35, כלומר לאחר תקופת ההתיישנות המצויינת, תיחשב שלא נעשתה, ועורך האתר ובעליו יהיו פטורים מכל התייחסות לפניית המשתמש/הגולש. מובהר כי תקופת ההתיישנות המצויינת בסעיף 35 היא התקופה המחייבת את שני הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין.
 4. מוסכם כי תנאי השימוש הכתובים כאן יחולו לטובת עורך האתר ובעליו, ופרשנות תנאי השימוש או חלק מהם לא תיעשה באופן ספציפי כנגדה. כל זכות שלא הוקנתה באופן מפורש למשתמש תהא שמורה לעורך האתר ובעליו.
 5. עורך האתר ובעליו ינקוט במירב המאמצים על מנת לטפל בהקדם האפשרי בפניות הגולשים והמשתמשים באתר, זאת ללא כל התחייבות מצידו שתיענה לדרישת הפונה אלא על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לדין.
 6. בעת שימוש באתר אתם מסכימים כי האמור בתנאי השימוש נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של מערכת החוק הישראלית תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.